Persondatapolitik og anvendelse af cookies
Pengeuge er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.


Pengeuge.dk ejes og administreres af Finans Danmark. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Finans Danmark ("Finans Danmark" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmesider og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiderne.

1.    Indsamling af personoplysninger

2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

3.    Samtykke

4.    Sikkerhed

5.    Dine rettigheder

6.    Links til andre hjemmesider

7.    Ændringer af privatlivspolitikken

8.    Kontakt 


1.    Indsamling af personoplysninger

1.1    Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende person-oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, IP-adresse, dit operativsystem, hvilke sider du besøger på hjemmesiderne og hvilken score du får i Pengequizzen.  

1.2    Nogen personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende funktionerne på hjemmesiderne. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfrit. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågæl-dende felt være markeret med en stjerne (*) . Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende per-sonoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

1.3    Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer, så de siger ja til at du må give deres personoplysninger til os. 

2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

2.1    Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er be-skrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er beret-tigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

2.2    Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, an-sættelsessted, rolle (fx elev eller forældre) og IP-adresse. Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) med det formål at markedsføre Pengeuge. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i nyhedsbrevet.

Vi bruger Mailchimp til at udsende nyhedsbreve. Vi overfører derfor dine oplysninger til Mailchimp, som er et amerikansk selskab, der er godkendt til at håndtere personoplysninger fra bor-gere i EU-lande under Privacy Shield-ordningen.

2.3    Vi behandler derudover dine oplysninger i forbindelse med dialog med interessenter og i forbin-delse med medlemsservicering. Behandlingen sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, vi forfølger ved behandlingen, er interessen i at kunne yde en tilstrækkelig og god service til sidens medlemmer og interessenter.

2.5    Ved behandlingen af dine oplysninger kan vi bruge databehandlere, der alene må behandle dine oplysninger efter vores instruks og til vores formål. 

3.    Cookies

3.1    Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nød-vendige for at levere services på hjemmesiderne.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiderne og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiderne.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når bruge-ren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

3.2    På pengeuge.dk bruger vi førstepartscookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken kan ikke henføres til navngivne brugere. 

3.3    Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

3.4    De oplysninger, vi indsamler gennem cookies, er bl.a. oplysninger om:

•    De sider du besøger på pengeuge.dk

•    Hvornår og hvor længe du besøger vores hjemmeside.

•    Hvilken browser du bruger

•    Dit operativsystem

•    Hvilken hjemmeside du besøgte inden du kom til pengeuge.dk

•    Din IP-adresse

•    Hvilken java-version du har

3.5    Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

•    At afvikle driften af pengeuge.dk

•    At udarbejde statistik

•    At forbedre websitet

3.6    Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på at uden cookies kan du måske ikke bruge alle hjemmesidernes funktioner. 

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

•    Internet Explorer

•    Mozilla Firefox

•    Google Chrome

•    Opera

•    Safari

•    Flash cookies

•    iPhone, iPad og andet fra Apple

•    Telefoner med Android styresystem

3.7    Nødvendige cookies (antal: 4 )

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæg-gende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiderne. Hjemmesiderne kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

 1. Navn på cookie   
 2. Udbyder    
 3. Formål    
 4. Udløb


 1. __cfduid    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookien bruges af 3. partsservicen Cloud Flare. Læs mere her: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
 4. Udløb: 1 år     


 1. ARRAffinity    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie der bruges af Azure hosting App Service til at sikre, at bruge-ren rammer den samme fysiske webserver inden for én session.    
 4. Udløb: 1 år     


 1. cookieLawSeen   
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der bruges til at lave statistik over brugeradfærd.   
 4. Udløb: 1 år     


 1. CookiesRejected    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der registrerer om brugeren har accepteret indsamling af cookies.     
 4. Udløb: 1 år     

3.8    Funktionelle cookies (antal: 2 )

Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesider-ne ser ud eller opfører sig på, fx dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.

 1. Navn    
 2. Udbyder   
 3. Formål    
 4. Udløb


 1. cookieLawSeen    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der bruges til at lave statistik over brugeradfærd.   
 4. Udløb: 1 år    

 

 1. CookiesRejected    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der registrerer om brugeren har accepteret indsamling af cookies.    
 4. Udløb: 1 år     

3.9    Statistiske cookies (antal: 3)

Statistiske cookies hjælper hjemmesidernes ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiderne ved at indsamle og rapportere oplysninger.

 1. Navn    
 2. Udbyder    
 3. Formål    
 4. Udløb


 1. __cfduid    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookien bruges af 3. partsservicen Cloud Flare. Læs mere her: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
 4. Udløb: 1 år  


 1. cookieLawSeen    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der bruges til at lave statistik over brugeradfærd.    
 4. Udløb: 1 år    


 1. CookiesRejected    
 2. Pengeuge.dk    
 3. Cookie, der registrerer om brugeren har accepteret indsamling af cookies.    
 4. Udløb: 1 år    

3.10    Klassificerede (ingen)

Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

 1. Navn    
 2. Udbyder    
 3. Formål    
 4. Udløb     

3.11    Dit samtykke gælder for domænet pengeuge.dk og domænet pengeq.dk

4.    Samtykke

4.1    Når du bruger vores hjemmesider, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor. 

Vær opmærksom på at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

4.2    Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

4.3    Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilba-gekaldelse af samtykket.

4.4    Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

5.    Sikkerhed 

5.1    Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6.    Dine rettigheder

6.1    Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser der er fastsat i lovgivningen. 

6.2    Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Der-udover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

6.3    Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlin-gen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

6.4    Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt anmode os om at trans-mittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.5    Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendel-se hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

6.6    Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail [email protected]

7.    Links til andre hjemmesider mv.

7.1    Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

8.    Ændringer af privatlivspolitikken

8.1    Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lov-givningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemme-siderne.

9.    Kontakt

9.1    Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som an-givet nedenfor:

 

Finans Danmark

CVR-nr.: 14654208

Amaliegade 7

1256 København K


Kontaktperson: Kåre Enevoldsen

[email protected]


Version 1, 30. oktober 2019 


*****