Coronavirus/COVID-19

Myndighederne og regeringen har de seneste dage løbende skærpet retningslinjerne vedr. Coronavirus/COVID-19 og har i dag iværksat yderligere tiltag for at inddæmme smitten.

Vi har på den baggrund som arrangør af Pengeuge besluttet at aflyse alle resterende gæsteundervisninger i forbindelse med Pengeuge af hensyn til at begrænse smitterisikoen mest muligt.

Vi ønsker ikke, at et ellers godt projekt, som har som formål at højne børn og unges finansielle forståelse, utilsigtet bidrager til at øge smitterisikoen yderligere i samfundet, fordi bankrådgivere besøger lærere og elever for at gæsteundervise i skoleklasser landet over.

Vi beder derfor bankrådgivere og kontaktpersoner fra bankerne om at aflyse alle planlagte aftaler om gæsteundervisning hurtigst muligt.

Man bedes derfor tage direkte kontakt til læreren i den klasse, hvor gæsteundervisningen skulle have fundet sted for at aflyse.

Vi opfordrer i stedet til, at man aftaler en senere gæsteundervisning på skolerne, når risikoen for smitte af Coronavirus/COVID-19 ikke længere er til stede.

Vi henviser i øvrigt til Finans Danmarks pressemeddelelse om aflysningen af Pengeuge, som kan læses her.