Retningslinjer for gæsteundervisning

Under Pengeuge underviser en række gæsteundervisere 7., 8. og 9. klasser. Det sker på skoler over hele landet. Al undervisning skal følge Pengeuges retningslinjer.

 
Retningslinjer for undervisere tilknyttet Pengeuge.dk

Formålet med at undervise i tilknytning til Pengeuge.dk er at øge folkeskoleelevers finansielle forståelse. 

Underviserne vil derfor  
 
  • loyalt arbejde for at støtte formålet med Pengeuge.dk,
  • tage udgangspunkt i det undervisningsmateriale, Danmarks Matematiklærerforening har udarbejdet i samarbejde med FinansDanmark eller i andet materiale, der lever op til disse retningslinjer,
  • tage højde for at det er børn, der undervises, således at der i undervisningen tages særligt hensyn til børn og unges manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de kan være lette at påvirke og nemme at præge,
  • ikke komme med konkrete anbefalinger til eller rådgive enkeltpersoner,
  • ikke komme med direkte eller indirekte opfordringer til at aftage produkter eller tjenesteydelser fra den finansielle sektor,
  • ikke kommentere på konkrete produkter, sager eller hændelsesforløb fra såvel egen som andre banker,
  • ikke reklamere for eller markedsføre egen eller andre bankers produkter, og
  • ikke udlevere materiale eller merchandise fra egen eller andres bank.

Undervisere, der ikke lever op til retningslinjerne, vil af arrangørerne bag Pengeuge.dk blive udelukket fra at deltage som gæsteundervisere.