Undervisningsmateriale til gæsteundervisere

OBS! Dette er gæsteundervisernes materiale til brug for Pengeuge 2019. Materialet til brug for Pengeuge 2020 lægges ud i løbet af februar 2020.


Materialet til brug for Pengeuge 2019

En gæsteundervisning på ca. 90 minutter består af:

  • Oplæg til gæsteundervisere (hhv. niveau 1 til 7. klasse og niveau 2 til 8. klasse). Foreslået tidsforbrug: 55 minutter.  
     
  • Jeopardy-lignende spil PengeSpillet (til 7. klasse) eller ØkonomiSpillet (til 8. klasse).  Foreslået tidsforbrug: 20 minutter. 
  
Husk i god tid at kontakte læreren i den klasse, som du skal undervise, så I kan bekræfte mødested og tidspunkt. Sørg for at få klar besked fra læreren, om dit oplæg skal være ”Viden om Penge”  ELLER "Styr på dine penge”  så du forbereder den rigtige PowerPoint og tager det rigtige spil med.
 

Oplæg til gæsteundervisningen 

 
Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptxNiveau 1 - Viden om penge 2019  
Vælg den rette af to PowerPoints. Oftest bruger 7. klasse niveau 1  og 8. klasse niveau 2 .
 
I de to PowerPoints har vi lavet forslag til noter samt forslag til spørgsmål til klassen. Husk at prioritere dialog med elever, samt dine egne oplevelser med menneskers økonomi fra hverdagen i en bank.
 
 

Spil til gæsteundervisningen

Til din gæsteundervisning skal du ligeledes bruge et af de to spil (bemærk at spillene skal vises i diasshow/powerpoint):
 
 
Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptxØkonomiSpillet 2019.pptx

 

Spillene tester paratviden fra undervisningshæfterne. 

Sådan afvikles spillene

Penge- og Økonomispillene fungerer ved, at der i diasvisning vælges en kategori og antal point i menuen ved tryk med musen. Herefter springes til det tilhørende spørgsmål. Svaret fås ved efterfølgende at trykke én slide frem. Der trykkes på logoet ”hjem” i nederste højre hjørne, hvorefter man kommer tilbage til menuen og kan vælge et nyt spørgsmål.

Der er sendt ”pointsedler” ud til lærerne, som kan bruges som point i spillene, når der svares rigtigt på spørgsmålene.

Det er op til læreren og gæsteunderviseren, hvorvidt klassen skal deles ind i grupper, eller om det er alle mod alle, når der dystes på spørgsmålene.

 

Medbring USB med PowerPoint og spil-filen

Det er vigtigt, at du tager både PowerPoint + spil med på en USB, når du skal gæsteundervise. Så kan du holde oplægget uafhængigt af om der er wifi i klasselokalet.
 

Fire film om IT-sikkerhed

Pengeugens fire animationsfilm om IT-sikkerhed, kan du vise i forbindelse med gæsteundervisningen.
 

Retningslinier for gæsteundervisere

Retningsliniserne beskriver bl.a., at Pengeuge er en ikke-kommerciel kampagne og at du som gæsteunderviser ikke må reklamere eller uddele produkter fra din bank. Klik her for at læse retningslinierne for gæsteundervisere. 

 

Til orientering

Du skal ikke gennemgå hæfterne i klassen. Det har lærerne sørget for inden selve gæsteundervisningen. Men du kan se dem her til din orientering:
 
Unge og digital sikkerhed.pdfUnge og digital sikkerhed
 
 
Du kan finde flere materialer til orientering: Det er ikke noget, som du behøver at sætte dig ind i.
 
Spørgsmål rettes til [email protected].