Undervisningsmateriale til gæsteundervisere

Materialet til brug for Pengeuge 2020

En gæsteundervisning på ca. 90 minutter består af:

  • Oplæg til gæsteundervisere (hhv. niveau 1 "Viden om penge" til 7. klasse og niveau 2 "Styr på dine penge" til 8. og 9. klasse). Foreslået tidsforbrug: 55 minutter.  

  • Jeopardy-lignende spil PengeSpillet (til 7. klasse) eller ØkonomiSpillet (til 8. og 9. klasse).  Foreslået tidsforbrug: 20 minutter. 
Husk i god tid at kontakte læreren i den klasse, som du skal undervise, så I kan bekræfte mødested og tidspunkt. Sørg for at få klar besked fra læreren, om dit oplæg skal være ”Viden om penge” ELLER "Styr på dine penge”  så du forbereder den rigtige PowerPoint og tager det rigtige spil med.
 

Oplæg til gæsteundervisningen 

Vælg den rette af to PowerPoints. Oftest bruger 7. klasse niveau 1  og 8.-9. klasse niveau 2.

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx Niveau 1 Viden om Penge

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptxNiveau 2 Styr på dine penge

I de to PowerPoints har vi lavet forslag til noter samt forslag til spørgsmål til klassen. Husk at prioritere dialog med elever, samt dine egne oplevelser med menneskers økonomi fra hverdagen i en bank.

Videoer til præsentationen

Vi har lavet to korte videoer, som kan vises for eleverne. Den ene handler om at lægge et budget, den anden om, hvad ÅOP er.

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx ÅOP

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx Budget

Download video-powerpointen og tilføj dem gerne til din præsentation. Vi anbefaler at de to slides tilføjes til slutningen af præsentationen.

Din og Danmarks Økonomi

Valgfrit oplæg om Danmarks økonomi, som er lavet i samarbejde med Nationalbanken. Der er et tilhørende temahæfte, som læreren kan bestille. Koordiner med læreren, om der undervises i i Danmarks økonomi.

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx Samfundsøkonomi til Pengeuge

Unge og Digital Sikkerhed
Valgfrit oplæg om unge og digital sikkerhed. Der er et tilhørende temahæfte, som læreren kan bestille. Koordiner med læreren, om der undervises i digital sikkerhed.

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx Unge og digital sikkerhed 2020


Spil til gæsteundervisningen

Til din gæsteundervisning skal du ligeledes bruge et af de to spil. Bemærk at disse er i PowerPoint format og skal afspilles i diasshow. 

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx PengeSpillet - niveau 1

Niveau 2 - Styr på dine penge 2017(RØD)-version2.0.pptx ØkonomiSpillet - niveau 2

Spillene tester paratviden fra undervisninghæfterne.


Sådan afvikles spillene

Penge- og Økonomispillene fungerer ved, at der i diasvisning vælges en kategori og antal point i menuen ved tryk med musen. Herefter springes til det tilhørende spørgsmål. Svaret fås ved efterfølgende at trykke én slide frem. Der trykkes på logoet ”hjem” i nederste højre hjørne, hvorefter man kommer tilbage til menuen og kan vælge et nyt spørgsmål.

Der er sendt ”pointsedler” ud til lærerne, som kan bruges som point i spillene, når der svares rigtigt på spørgsmålene.

Det er op til læreren og gæsteunderviseren, hvorvidt klassen skal deles ind i grupper, eller om det er alle mod alle, når der dystes på spørgsmålene.

Kahoot-version

Det er valgfrit om man hellere vil teste klassens viden ved hjælp af Kahoot (fremfor Jeopardy-udgaven i PowerPoint). Links til Kahoot:

PengeSpillet 2020

ØkonomiSpillet 2020

Læs vores guide til PengeSpillet og ØkonomiSpillet i Kahoot her.

Medbring USB med PowerPoint og spil-filen

Det er vigtigt, at du tager både PowerPoint + spil med på en USB, når du skal gæsteundervise. Så kan du holde oplægget uafhængigt af om der er wifi i klasselokalet.
 

Fire film om IT-sikkerhed

Pengeugens fire animationsfilm om IT-sikkerhed, kan du vise i forbindelse med gæsteundervisningen.
 

Retningslinier for gæsteundervisere

Retningsliniserne beskriver bl.a., at Pengeuge er en ikke-kommerciel kampagne og at du som gæsteunderviser ikke må reklamere eller uddele produkter fra din bank.
Klik her for at læse retningslinierne for gæsteundervisere. 

Undervisningshæfterne (2020-versioner)

Du skal ikke gennemgå hæfterne i klassen. Det har lærerne sørget for inden selve gæsteundervisningen. Men du kan se dem her til din orientering:

 
Du kan finde flere materialer til orientering: Det er ikke noget, som du behøver at sætte dig ind i.
 
Spørgsmål rettes til [email protected].