Forældre
Kære forældre
Formålet med Pengeugen er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Forbrugerrådet Tænk og Finansforbundet bakker sammen med Danmarks Matematiklærerforening op om formålet.
Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser (7.-9. klasse). Alle skoler, klasser og lærere kan være med og anvende det undervisningsmateriale, der er udviklet særligt til Pengeugen sammen med Danmarks Matematiklærerforening.
Under Pengeuge er der mulighed for gæsteundervisning fra den lokale bank, hvor ansatte i bankerne underviser på den lokale skole og giver de unge et indblik både renter, opsparing og meget mere.
Som en del af kampagnen er der i samarbejde med bl.a. Politiet også udarbejdet undervisningsmateriale om unge og digital sikkerhed.